Jsme profesionálové, neváhejte a ozvěte se nám pro jakékoliv informace, nemáme jediného nespokojeného zákazníka.

Prezentace firmy

Fotografie

Napsalo se

PETROL.cz / ŠVÝCARSKÁ TECHNOLOGIE PŘI VÝROBĚ BIOETHANOLU

Investiční rozpočet sušárny byl v řádu 125 milionů korun, z toho generální dodavatel Adan-Kovo má uzavřen kontrakt v řádu 40 milionů Kč a na investici přímého nákupu sušárny s technologií Swiss combi bylo vynaloženo 2,8 milionu eur.

Kontakt

ADAN-KOVO s.r.o.

Střezov č.p. 1
438 01 Březno

Telefon & E-mail


ADAN-KOVO s.r.o.

Střezov č.p. 1
438 01 Březno

IČ 28734751
DIČ CZ28734751


 Jednatelka společnosti:

Alena Vokálková
+420 603 491 369
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Mapy.cz
Google maps


Vlastníme certifikáty dle normy ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 3834-2:2006 a EN 1090-1:2009+A1:2011 jako integrovaný systém managementu kvality v oboru "Výroba a montáž ocelových konstrukcí".

pdfČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 3834-2:2006(484.41 KB)

pdfEN 1090-1:2009 + A1:2011(707.72 KB)

 

SKMBT C224e14072307520 CZ SKMBT C224e14072307530 CZ


Vážení zákazníci, dovolte nám krátce představit naši strojní firmu.

Firma je koncipována tak, aby mohla realizovat zakázku od projektu přes výrobu a výstupní kontrolu až po celkovou montáž a dodat zakázku tzv. na klíč. Toto vše je podloženo všemi potřebnými osvědčeními, pracovníky s potřebnou odbornou kvalifikací, kterou dále specifikujeme. Máme potřebné strojní vybavení a odborné zázemí, s kterým Vás chceme alespoň v krátkosti seznámit.

S našimi výrobky a činností se můžete setkat po celé republice, i když to není na první pohled patrné, protože se mnohdy jedná o subdodávky prováděné pro velké firmy.

 

Rádi Vás přesvědčíme, že vše je možné.

 

foto01foto02


Společnost ADAN-KOVO s.r.o. deklaruje tímto prohlášením zásady vlastní Politiky kvality.

Zásadní pozornost je věnována neustálému zlepšování efektivnosti procesů.

VZTAH K ZÁKAZNÍKOVI

 • Jsme společností, orientující se silně na zákazníka,
 • cílem všech našich činností je vždy 100 % splnění všech vyjádřených i nevyjádřených požadavků zákazníka na kvalitní provedení zakázek,
 • naše služby poskytujeme co nejkvalitněji a nejrychleji k plnému uspokojení všech našich zákazníků.

VZTAH K FIRMĚ, TRHU

 • Naším cílem je dosáhnout předního postavení v oblasti kvality mezi srovnatelnou konkurencí v dané činnosti,
 • všechny procesy jsou poskytovány v souladu s platnými legislativními, zdravotními, hygienickými, bezpečnostními a ekologickými podmínkami, které jsou určené platnou legislativou ER,
 • spolčenost zabezpečuje nutnou podporu pro zajištění činnosti všech procesů, jejich měření, monitorování a analyzování, aby bylo dosahováno plánovaných výsledku a neustálého zlepšování,
 • společnost musí dbát o optimální zajišťování a využívání všech potřebných zdrojů.

VZTAH K ZAMĚSTNANCŮM

 • Každý náš zaměstnanec je přesvědčen o významu kvality pro prosperitu společnosti a zná svoji odpovědnost a postavení v systému managementu kvality,
 • kvalitní a odpovědná práce každého zaměstnance je zárukou úspěchu společnosti,
 • pracovníci jsou a zůstávají díky komplexnímu zapracování, kontinuálnímu vzdělávání a podpoře vedení hlavními nositeli výkonnosti naší společnosti.

VZTAH K DODAVATELUM

 • Všichni naši dodavatelé, jsou schopni dodávat přesně podle našich potřeb a specifikací, chceme mít jenom spolehlivé a kvalitní dodavatele - z tohoto důvodu je hodnotíme, vybíráme a úzce s nimi spolupracujeme tak, aby splnili očekávání nejen naše, ale i našich zákazníku.

VZTAH K SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY

 • Vedení společnosti se zavazuje pravidelně ověřovat funkčnost zavedeného systému managementu kvality,
 • veškeré výstupy z procesu jsou monitorovány pro zajištění kvalitních vstupu do navazujících procesu,
 • vedení společnosti zabezpečuje nutnou podporu pro zajištění činností všech procesů, jejich měření, monitorování a analyzování tak, aby bylo dosahováno plánovaných výsledku a neustálého zlepšování.

NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ

 • Touto schválenou a vyhlášenou politikou kvality se zavazujeme neustále zefektivňovat zavedený 
 • systém,
 • jakékoliv změny v organizaci a řízení jsou směřovány ke zlepšení kvality produkce společnosti.

Zlepšování kvality chápeme jako proces stálý a systematický.